Bostadsrättsföreningar-rikstäckande

Bostadsrättsföreningar-rikstäckande 2017-08-25T15:31:10+00:00

Sveriges samtliga bostadsrättsföreningar

Beställ Sveriges samtliga aktiva bostadsrättsföreningar i Excel-format med information om styrelseledamöter, adresser, telefonnummer etc.

Uppdaterade BRF adresser
Adresserna i bostadsrättsföreningsregistret uppdateras dagligen och när en beställning görs levereras en avbild av registret så som det ser ut just då. Registerinnehållet finns beskrivet här till höger.

Aktiva föreningar
BRF registret innehåller information om alla aktiva bostadsrättsföreningar i Sverige, d.v.s. föreningar som bedriver verksamhet och inte är vilande. Adressregistret innehåller en bred information om bostadsrättsföreningarna vilket gör registret användbart i flera olika sammanhang. Registret kan med fördel användas för reklamutskick, kundregister, undersökningar, telefonkampanjer mm.

Leveransformat
BRF-registret levereras som standard i Excel-format via e-post. I leveransen finns två versioner, en med alla styrelsemedlemmar för de som vill bearbeta hela styrelsen, och en med en styrelseledamot per förening för de som endast vill ha en kontakt per förening. Som tillval till leveransen kan man beställa adressetiketter eller färdiga trycksaker. Kontakta oss om ni vill ha en annan typ av leverans än det som levereras som standard.

Bostadsrättsinnehavare
För de som istället är intresserade av bostadsrättsinnehavarna så finns dessa register presenterade under en egen rubrik i menyn.

Skicka en offertförfrågan
Bostadsrättshavare register
Registerinnehåll

Föreningens namn
Styrelse – namn
Styrelse – adress
Styrelse – postnr
Styrelse – ort
Styrelse – telefon
Antal lägenheter
Byggår
Etableringsår
org.nr
Län
Länskod
Kommun
Kommunkod

Användningsområden

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Leverans och användning

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Demo

Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.

Snabbkontakt
close slider

[recaptcha]