Hundägare register – ägarregister hund – Beställ register

Hundägare register – ägarregister hund – Beställ register 2022-06-05T03:58:40+02:00

Hundägare register

Alla hundar som bor i Sverige märks och registreras i ett centrala hundregister vilket gör att vi kan leverera adresser till hundägare i Sverige. Detta hundregister pekar inte ut den specifika ägaren men hushållet där hunden bor. Vi kan leverera adresser till t.ex. den äldsta personen i hushållet med information om:

  • Namn
  • Postadress
  • Postnummer
  • Postort
  • Telefonnummer
  • Hundras
  • Hundens namn (inte alltid angivet)

Vill ni beställa register över hundägare så fyll i en förfrågan och specificera era önskemål så återkommer vi med antalsuppgifter, pris och vad som är möjligt att leverera. Detta är ingen beställning, efter ni fått svar från oss väljer ni om ni vill beställa ut registret. När ni beställer ut ett hundägare register så levererar vi den senaste informationen om den registrerade hunden och hushållets adress med telefonnummer. Hundägare register är till för de som vill marknadsföra sig eller på annat sätt informera sig till hushåll där det finns hundägare.

Gör en förfrågan Hundägare register
Hundägare-register
Användningsområden

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Leverans och användning

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Snabbkontakt
close slider