Adresser  till vårdnadshavare för barn och ungdomar

Adresser till vårdnadshavare levereras med information om vårdnadshavarens folkbokföringsadress medan sökningen på ålder avser barnets ålder och beställer man till färdiga adressetiketter så står där namnet på vårdnadshavaren.

Det är möjligt att beställa ut adresser till barnfamiljer från det att barnet är 8 veckor. Urvalet av vårdnadshavare kan göras utifrån barnets ålder, eller födelseår, kön, län, kommun, postnummer, postort och om det i första hand ska ställas till kvinnlig, eller manlig vårdnadshavare.

Adresser till privatpersoner levereras som standard i MS Excel och vi kan även leverera färdigutskrivna adressetiketter.

Adresser till vårdnadshavare med barn under 16 år

När man gör urval till barn under 16 år adresseras detta till vårdnadshavaren i vårdnadshavarens namn. Dessa adresseringsval finns att göra:

  • I första hand till kvinnlig vårdnadshavare
  • Endast till kvinnlig vårdnadshavare
  • I första hand till manlig vårdnadshavare
  • Endast till manlig vårdnadshavare
  • Till alla vårdnadshavare

Vi hjälper er att välja rätt adresseringsval utifrån målet med er kampanj.

Spärr mot direktreklam kontrolleras både på barnet och på vårdnadshavaren. Om någon av dem har spärr levereras inte någon adress.

Köpa adresser till vårdnadshavare
Förnamn
Efternamn
Postadress
Postnummer
Postort

Tillval
Ålder
Telefon
Mobiltelefon
Boendeform
Villaägare
BRF-boende
Målsman
Inkomst

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar
Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.
Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.
Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.