Epostregister/ rikstäckande

Beställ e-postregister med över 98.000 e-postadresser till Sveriges ca 25 000 största företag.

Uppdaterade e-postregister
Adresserna i e-postregistret Sverige uppdateras kontinuerligt under året och när en beställning görs levereras en avbild av registret så som det ser ut just då. Registerinnehållet finns beskrivet här till höger.

En bred information
Företagen är företrädelsevis de största företagen i landet och bara aktiebolag. Adressregistret innehåller en bred information om företagen vilket gör registret användbart i många olika sammanhang. Registret kan med fördel användas för reklamutskick, kundregister, undersökningar, telefonkampanjer mm.

Selektera själv
I och med informationen som levereras med i registret går det bra att själv selektera vidare i registret på t.e.x. branscher, antal anställda, omsättning,län, kommun, postnummer etc.

Leveransformat
Företagsregistret levereras som standard i Excel-format via nedlanddningslänk efter fullgjord betalning. Kontakta oss om ni vill ha en annan typ av leverans än det som levereras som standard.

Köpa e-postadresser till företag
Företagsnamn
Post- och besöksadress
Län
Kommun
Telefon
Antal anställda
Startdatum
Bransch (SNI och klartext)
Orgnummer
Omsättning (endast AB)
Namn på VD kan väljas till
Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.
Ladda ner nedanstående demo i MS Excel format för att se hur registret är upplagt. Klicka på länken för att starta hämtningen och välj ”Öppna” i dialogrutan som kommer upp.
Ladda ner demo >>