Epostregister/ rikstäckande

Beställ e-postregister med över 98.000 e-postadresser till Sveriges ca 25 000 största företag.

Uppdaterade e-postregister
Adresserna i e-postregistret Sverige uppdateras kontinuerligt under året och när en beställning görs levereras en avbild av registret så som det ser ut just då. Registerinnehållet finns beskrivet här till höger.

En bred information
Företagen är företrädelsevis de största företagen i landet och bara aktiebolag. Adressregistret innehåller en bred information om företagen vilket gör registret användbart i många olika sammanhang. Registret kan med fördel användas för reklamutskick, kundregister, undersökningar, telefonkampanjer mm.

Selektera själv
I och med informationen som levereras med i registret går det bra att själv selektera vidare i registret på t.e.x. branscher, antal anställda, omsättning,län, kommun, postnummer etc.

Leveransformat
Företagsregistret levereras som standard i Excel-format via nedlanddningslänk efter fullgjord betalning. Kontakta oss om ni vill ha en annan typ av leverans än det som levereras som standard.

Skicka en offertförfrågan
Standardkolumner

Företagsnamn
Adress
Postnr
Ort
Telefon
e-postadresser
Hemsida
org.nr
SNI-kod
Bransch
Omsättning
Antal anställda
kommun

Vill ni ha tillvalskolumner så lägger vi till dessa utan extra kostnad. Vissa tillval finns bara för vissa typer av register.

Användningsområden

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Leverans och användning

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Demo

Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.