Adresser till jubilarer

Sök fram personer som fyller jämt. Beställ adresser till make/maka/partner

Adresser till privatpersoner levereras som standard i MS Excel eller på färdigutskrivna adressetiketter. OBS alla Personregister faller under PUL och måste hanteras därefter.

Normalt så ska personregister användas inom 3 månader.

Standardkolumner

Fastighetsnyckel
Taxerings ID
Typkod (fastighetstyp)
Aviseringsnamn (ägare)
C/O (ägare)
Gatuadress (ägare)
Postnummer (ägare)
Postort (ägare)
Land (ägare)

Vill ni ha tillvalskolumner så lägger vi till dessa utan extra kostnad. Vissa tillval finns bara för vissa typer av register.

Tillvalskolumner

Taxeringsvärde
Fastighetsbeteckning
Län (fastighet)
Kommun (fastighet)
Församling (fastighet)
Gatuadress (fastighet)
Postnummer (fastighet)
Postort (fastighet)
Boarea
Lokalarea
Skogsareal (ha)
Åkermark (ha)

Användningsområden

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Leverans och användning

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Adressetiketter

Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.

Demo

Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.