Register Bostadsrättsföreningar

Beställ Sveriges samtliga aktiva bostadsrättsföreningar i Excel-format med information om styrelseledamöter, adresser, telefonnummer och även med e-postadresser som tillval.

Uppdaterade BRF adresser
Adresserna i bostadsrättsföreningsregistret uppdateras dagligen och när en beställning görs levereras en avbild av registret så som det ser ut just då. Registerinnehållet finns beskrivet här till höger.

E-postadresser bostadsrättsföreningar
Förutom att brf-registren innehåller adresser och telefonnummer så går det att beställa till e-postadresser till bostadsrättsföreningar. Långt i från alla föreningar jobbar med e-post men där det finns så går det att beställa till e-postadresser. E-postadresser är ett tillval som går att beställa till det rikstäckande registret.

Aktiva föreningar
BRF registret innehåller information om alla aktiva bostadsrättsföreningar i Sverige, d.v.s. föreningar som bedriver verksamhet och inte är vilande. Adressregistret innehåller en bred information om bostadsrättsföreningarna vilket gör registret användbart i flera olika sammanhang. Register bostadsrättsföreningar kan med fördel användas för reklamutskick, kundregister, undersökningar, telefonkampanjer mm.

Leveransformat
Register över bostadsrättsföreningar levereras som standard i Excel-format via e-post. I leveransen finns två versioner, en med alla styrelsemedlemmar för de som vill bearbeta hela styrelsen, och en med en styrelseledamot per förening för de som endast vill ha en kontakt per förening. Som tillval till leveransen kan man beställa adressetiketter eller färdiga trycksaker. Kontakta oss om ni vill ha en annan typ av leverans än det som levereras som standard.

Bostadsrättsinnehavare
För de som istället är intresserade av bostadsrättsinnehavarna så finns dessa register presenterade under en egen rubrik i menyn.

Bostadsrättsföreningar adresser
Registerinnehåll

Föreningens namn
Styrelse – namn
Styrelse – adress
Styrelse – postnr
Styrelse – ort
Styrelse – telefon
Antal lägenheter
Byggår
Etableringsår
org.nr
Län
Länskod
Kommun
Kommunkod

e-postadresser – Extra tillval

Användningsområden

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Leverans och användning

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Demo

Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.