e-postutskick till bostadsrättsföreningar

Att göra e-postutskick till bostadsrättsföreningar kan vara en mycket effektiv strategi för att marknadsföra era produkter eller tjänster.

Till de viktigaste personerna i bostadsrättsföreningarna
Genom att skicka e-post till bostadsrättsföreningarnas styrelsemedlemmar kan du anpassa ditt budskap till föreningens behov och önskemål. På så sätt ökar du chansen att ditt erbjudande blir väl mottaget och genererar intresse för era produkter och tjänster hos flera av styrelsemedlemmarna och inte bara ordförande.

Synnerligen kostnadseffektiv marknadsföring
Att skicka e-postutskick är en mycket kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi. Du sparar pengar på tryckkostnader och porto, och du behöver inte fundera över trycksaker eller lägga ner mycket tid på utformning och layout. Detta gör e-postmarknadsföring till en perfekt lösning för både mindre företag med begränsade resurser och stora företag som enkelt vill nå en stor del av Sveriges bostadsrättsföreningar. Jämför priset med att göra ett e-postutskick i förhållade till att göra ett traditionellt utskick via brev eller radioreklam så förstår man hus kostnadseffektivt e-postutskicken till bostadsrättsföreningarna är, speciellt vid upprepade utskick.

Ökad synlighet
I och med att e-postutskicket inte bara går till ordförande i föreningen utan till alla styrelsemedlemmar så ökar möjligheterna att skapa intresse för era produkter och tjänster.

En komplett tjänst
När ni vill göra ett utskick via e-post till bostadsrättsföreningar så sköter vi hela processen. Vi tar fram e-postadresserna, skapar nyhetsbrevet, skickar ut det och alla förfrågningar går direkt till er e-postadress. Personer som klickar på ”Avregistrera min e-postadress” plockas bort från lisorna i systemet så att de inte får någon e-post vid nästa utskick. Alla förfrågningar och respons som kommer in går direkt till er utan någon mellanhand.

Hela Sverige eller utvalda län
e-postutskick till bostadsrättsföreningar går att beställa för hela Sverige eller för valfria län. Väljer man exempelvis att marknadsföra sig mot hela Sverige så når man idag ut till ca 33 000 styrelsemedlemmar på ca 5 550 aktiva bostadsrättsföreningar och tittar vi i ställer på Stockholms län så rör det sig om ett utskick till ca 17 650 styrelsemedlemmar på ca 2 950 bostadsrättsföreningar. Kontakta oss för aktuella siffor och pris i ert län.

Aktiva föreningar
BRF registret innehåller information om alla aktiva bostadsrättsföreningar i Sverige, d.v.s. föreningar som bedriver verksamhet och inte är vilande. Adressregistret innehåller en bred information om bostadsrättsföreningarna vilket gör registret användbart i flera olika sammanhang. Register bostadsrättsföreningar kan med fördel användas för reklamutskick, kundregister, undersökningar, telefonkampanjer mm.

Ert arbete i kampanjen
Ni förser oss med texter som ska vara med i nyhetsbrevet, gärna om någon form av kampanj eller evenemang. 2-3 bilder är alltid trevligt liksom kontaktuppgifter och er logotype. Har ni en hemsida idag så kan vi oftast hämta det mesta den vägen. Efter vi har satt ihop ett förslag på nyhetsbrev så skickas det ut till er för godkännande innan vi bestämmer vilken dag utskicken ska börja distribueras ut.

Framtida utskick
Upprepning är en fantastik mekanism inom marknadsföring vilket ger en ökad försäljning och medvetenhet hos mottagarna. När ni gjort ert första utskick så går det bra att beställa flera utskick till samma listor som ni tidigare gjort utskick till fast till ett betydligt lägre pris. Det går även bra att fylla på med nya län som ni vill börja bearbeta.

Kontakta oss
Fyll i formuläret nedan och beskriv vilket område ni är intresserad av och vad syftet med utskicket till bostadsrättsföreningar är så kontaktar vi er inom kort med antalsuppgifter, priser och förslag på upplägg.

    Köpa adresser till bostadsrättsföreningar