Bostadsrättsföreningar i kommunen

Beställ register över alla aktiva bostadsrättsföreningar i kommunen med adressuppgifter och telefonnummer…

Aktiva föreningar
Registren innehåller endast de aktiva Bostadsrättsföreningarna. Föreningar som ännu inte besitter någon fastighet, har gått i konkurs eller är på obestånd finns inte med som standard i registren.

Uppdaterade adresser
Bostadsrättsföreningarna uppdateras varje dygn med information om förändringar i styrelse, status, fastighetsinnehav mm. När en beställning görs köper man en avbild av hur registret ser ut just då.

Leverans
Leverans sker som standard i form av en Excel- fil som skickas till er via e-post. Detta göra att vi normalt kan leverera samma dag eller dagen efter vi fått in en beställning.

Uppdateringar
Styrelseinformation förändras hela tiden och föreningar försvinner och tillkommer. Vi erbjuder så väl prenumeration på registren som dagliga uppdateringar och implementering för de som är i behov av sådana lösningar.

Priser
Vi har fasta priser (paketpriser) på kommunerna. Dessa priser gäller oavsett antal föreningar. Kontakta oss för priser angående de kommuner ni är intresserade av (formulär längre ned på denna sida).

Bostadsrättsföreningar adresser
Registerinnehåll

Föreningens namn
Styrelse – namn
Styrelse – adress
Styrelse – postnr
Styrelse – ort
Styrelse – telefon
Antal lägenheter
Byggår
Etableringsår
org.nr
Län
Länskod
Kommun
Kommunkod

Användningsområden

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Leverans och användning

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Demo

Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.