Branschregister företag

Uppdaterade företagsadresser
Adresserna i registren uppdateras kontinuerligt och när en beställning görs levereras en avbild av registret så som det ser ut just då. Registerinnehållet finns beskrivet här till höger.

En bred information
Företagen är de största aktiebolagen i branschen och endast huvudbolag. Företagsregistret innehåller en bred information om företagen vilket gör registret användbart i många sammanhang. Registret kan med fördel användas för reklamutskick, kundregister, undersökningar, telefonkampanjer mm.

Selektera själv
I och med informationen som levereras med i registret går det bra att själv selektera vidare i registret på t.e.x. branscher, antal anställda, omsättning, kommun, län, postnummer etc.

Det ingår en fri uppdatering av postadresser
Det ingår alltid en fri uppdatering efter 4 månader vid köp av våra branschregister som presenteras på hemsidan.

Leveransformat
Företagsregistret levereras som standard i Excel-format via nedladdningslänk. Till det går det att beställa till förklistrade adressetiketter. Kontakta oss om ni vill ha en annan typ av leverans än det som levereras som standard.

e-postadresser ingår ej
Om ni söker register för e-postutskick rekommenderar vi att ni i stället tittar på vår produkt ”e-postregister” som ni hittar i menyn.

Branscher och antal

Våra olika branschregister;

  • Tillverkningsindustrin (14.500 företag)
  • Verkstadsindustrin (6.600 företag)
  • Tjänstemannaföretagen (14.000 företag)
  • Byggnadsindustrin (15.000 företag)
  • Konsultföretagen (8.100 företag)
  • IT-Företagen (4.500 företag)
  • Fastighetsbolagen (8.000 företag)

Registerinnehåll

Företagsnamn
Post- och besöksadress
Län
Kommun
Telefon
Antal anställda
Startdatum
Bransch (SNI och klartext)
Org.nummer
Omsättning (endast AB)
Namn på VD

Användningsområden

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Leverans och användning

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Adressetiketter

Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.

Demo

Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.