Skogsägare Sverige

Skogsägare Sverige – Alla Sveriges skogsägare i ett och samma register. Genom att fylla i offertsförfrågan med önskemål om hur ert register ska vara utformat och vilken information ni vill ha med så gör vi en sökning och återkommer med en offert på önskat register. Sökningen är helt kostnadsfri, detta är ingen beställning.

Efter det att ni mottagit offerten över skogsägare så väljer ni om ni vill beställa adresserna eller kanske justera sökningen. Skogsägare Sverige uppdateras i realtid och ni får alltid den senaste informationen levererad till er. Registret levereras som standard i Excel men det går även bra att komplettera med färdiga adressetiketter. Alla andra databasformat går även att beställa, tala i så fall med någon av våra medarbetare.

En skogsfastighet kan ägas av både privatpersoner och företag. En ägare kan äga flera skogsfastigheter och en skogsfastighet kan ägas av flera ägare. Det som man i regel vill i ett adressregister är att få med unika ägare och inga dubbletter. Vi dubbletteliminerar och levererar varje ägare endast en gång som standard.

Ägare av skogsfastighet kan selekteras fram utifrån nedanstående parametrar:

 • Geografiskt område
 • Typ av ägare
 • Typ av fastighet
 • Taxeringsvärde
 • Areal

Beställ er kostnadsfria offert här nedan så återkommer vi med antalsuppgifter och priser, inom 24 timmar.

Köpa adresser till skogsägare

Vad kan vara bra att tänka på när man ska köpa adresser till skogsägare?

Skogsägare kan vara en unik och attraktiv målgrupp av flera skäl, och det finns några faktorer som gör dem särskilt intressanta för vissa typer av produkter eller tjänster:

 • Ekonomiskt intresse: Skogsägare har ofta ett betydande ekonomiskt intresse i sina skogsegendomar. Detta kan göra dem benägna att investera i produkter och tjänster som är relevanta för skogsbruk, skogsplanering och skogsskötsel.
 • Långsiktigt engagemang: Skogsförvaltning och trädtillväxt är långsiktiga processer. Skogsägare är därmed benägna att ha ett långsiktigt engagemang för sina markområden, vilket kan göra dem till en stabil och lojal målgrupp över tid.
 • Möjligheter för marknadsföring: Skogsägare kan vara intresserade av produkter och tjänster som rör timmerhantering, skogsmaskiner, markvård, skogsvägar, jaktutrustning och andra relaterade områden. Det finns därmed möjligheter för företag att marknadsföra produkter och tjänster som möter dessa behov.

Vid köp av adresser till skogsägare är det viktigt att överväga följande:

 • Segmentering: Precis som med andra målgrupper är det viktigt att segmentera skogsägarna baserat på relevanta kriterier. Det kan inkludera faktorer som storlek på skogsfastighet, geografisk plats, tidigare köpbeteende och andra demografiska eller beteendevariabler.
 • Aktualitet av information: Se till att adressinformationen du köper är aktuell och korrekt. Skogsägare kan köpa eller sälja fastigheter, och det är viktigt att ha de senaste uppgifterna för att undvika slöseri med marknadsföringsresurser.
 • Målgruppsanpassad kommunikation: Anpassa ditt marknadsföringsbudskap för att vara relevant för skogsägarnas behov och intressen. Ju mer personligt och anpassat ditt budskap är, desto större sannolikhet är det att det fångar deras uppmärksamhet.
 • Etik och hållbarhet: Många skogsägare har ett starkt intresse för hållbar skogsförvaltning och etiska metoder. Om dina produkter eller tjänster är kopplade till dessa värden, kan det vara en fördel att kommunicera detta i din marknadsföring.

Att förstå skogsägarnas behov och intressen är avgörande för att effektivt nå och engagera dem som en målgrupp liksom att köpa adresser till skogsägare som är uppdaterade med den senaste informationen.

Skogsägare Sverige - Register över skogsägare
Fastighetsnyckel
Taxerings ID
Typkod (fastighetstyp)
Aviseringsnamn (ägare)
C/O (ägare)
Gatuadress (ägare)
Postnummer (ägare)
Postort (ägare)
Land (ägare)

Vill ni ha tillvalskolumner så lägger vi till dessa utan extra kostnad. Vissa tillval finns bara för vissa typer av register.

Taxeringsvärde
Fastighetsbeteckning
Län (fastighet)
Kommun (fastighet)
Församling (fastighet)
Gatuadress (fastighet)
Postnummer (fastighet)
Postort (fastighet)
Boarea
Lokalarea
Skogsareal (ha)
Åkermark (ha)
Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar
Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.
Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.
Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.