Demonstrationsfiler på registren och exempel på företag som valt oss som adressleverantör

På denna sida kan ni ladda ner exempel-filer på hur registren levereras och se vilken information som följer med (demonstrationsfilerna finns längst ned på denna sida). Här kan ni även se ett axplock på kunder som beställer adresser från oss på Adressleverantören.

Demonstrationsfiler

Bostadsrättsföreningar
Avser te.x. produkterna länsregister, kommunregister och rikstäckande register.
Ladda ner>>

Företagsregister
Avser t.e.x. produkterna länsregister, kommunregister och branschregister.
Ladda ner>>

Privatpersoner
Avser te.x. information från SPAR-registret, folkbokföringen, brf- och villaboende m.fl.
Kontakta oss ang vilket register det gäller, så skickar vi över en demofil.

E-postregister
Avser te.x. e-postregister län, bransch rikstäckande och eget urval.
Kontakta oss ang vilket register det gäller, så skickar vi över en demofil.

Fastighetsregister
Avser te.x. villaägare, fritidshusägare, tomtägare m.fl.
Kontakta oss, så skickar vi över en demofil.

Skolor och universitet
Avser te.x. grundskola, högstadieskola, gymnasieskola
Kontakta oss ang vilket register eller skolform det gäller, så skickar vi över en demofil.