Bostadsrättsföreningar e-postadresser

Bostadsrättsföreningar e-postadresser – Det händer mycket i en styrelse på bostadsrättsföreningar. Styrelsemedlemmar byts ut, byter adress, ändrar telefonnummer o.s.v. och det är därför våra brf-register uppdateras varje dygn för att säkerställa att informationen alltid håller den bästa kvalitén som är möjlig. Som kund till Adressleverantören ska ni alltid kunna känna er säkra på att få den allra senaste information om bostadsrättsföreningar och alla andra register vi jobbar med.

Traditionella brevutskick

Traditionella utskick via brev är en mycket bra kommunikationsväg för att nå ut till styrelsemedlemmarna men kostnaden går att minska med e-postutskick till de föreningar som har e-postadresser. Med postens porto, trycksak, kuvert och arbetet med att få ihop allt så kan ett traditionellt utskick mycket väl landa kring 15-20 kr per försändelse. Vill man sedan jobba med återkommande utskick några gånger per år så blir det kostsamma kampanjer.

e-postutskick brf

Med ett e-postutskick når man styrelsemedlemmarna i en del av bostadsrättsföreningarna till en bråkdel av kostnaden för traditionella utskick och kan jobba med länkar, bilder och interaktivitet på ett helt annat sätt en med en folder. När man har köpt ut ett e-postregister över bostadsrättsföreningar så har man tagit kostnaden för att göra utskick för lång tid framöver. Varje gång det är dags att göra en ny kampanj så har ni er sändlista och kan skick på adresserna om och om igen.

Läs mer på nedanstående sidor:

Kommunregister
Beställ register över alla aktiva bostadsrättsföreningar i kommunen med adressuppgifter och telefonnummer. Läs mer här >

Länsregister
Beställ register över bostadsrättsföreningarna i länet med styrelseinformation, adresser, antal lägenheter. Läs mer här >

Rikstäckande
Beställ Sveriges samtliga aktiva bostadsrättsföreningar i Excel-format med information om styrelseledamöter, adresser, telefonnummer etc. Läs mer här >

Bostadsrättsinnehavare
Beställ register över bostadsrättsinnehavare inom valfria geografiska områden Läs mer här >

Eget urval – Adresser till bostadsrättsföreningar
Vi hjälper er att plocka fram en skräddarsydd målgrupp av adresser till bostadsrättsföreningar. Läs mer här >

Bostadsrättsföreningar e-postadresser är ett mycket kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig mot styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningar.

Adresser till bostadsrättsföreningar
Föreningens namn
Styrelse – namn
Styrelse – adress
Styrelse – postnr
Styrelse – ort
Styrelse – telefon
Antal lägenheter
Byggår
Etableringsår
org.nr
Län
Länskod
Kommun
Kommunkod

e-postadresser – Extra tillval

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar
Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.
Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.
Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.