Bostadsrättsföreningar adresser

Beställ register över bostadsrättsföreningarna i länet med styrelseinformation, adresser, antal lägenheter.

Länsregistret innehåller uppdaterade adresser till bostadsrättsföreningar i respektive län. Adresser till bostadsrättsföreningar i länet levereras som standard i MS Excel-format via e-post men även etiketter kan beställas till.

Aktiva föreningar
Registren innehåller endast de aktiva Bostadsrättsföreningarna. Föreningar som ännu inte besitter någon fastighet, har gått i konkurs eller är på obestånd finns inte med som standard i registren.

Uppdaterade uppgifter
Bostadsrättsföreningarnas adresser uppdateras varje dygn med information om förändringar i styrelse, status, fastighetsinnehav mm. När en beställning görs köper man en avbild av hur registret ser ut just då.

E-postadresser bostadsrättsföreningar
Förutom att brf-registren innehåller adresser och telefonnummer så går det att beställa till e-postadresser till bostadsrättsföreningar. Långt i från alla föreningar jobbar med e-post men där det finns så går det att beställa till e-postadresser. E-postadresser till bostadsrättsföreningar är ett tillval som går att beställa med länsregistren.

Det ingår en fri uppdatering av postadresser
Det ingår alltid en fri uppdatering av alla adressuppgifter i Excelformat, efter 4 månader från leverans, vid köp av våra länsregister som presenteras på hemsidan.

Leverans
Leverans sker som standard i form av en Excel- fil som skickas till er via e-post. Detta göra att vi normalt kan leverera samma dag eller dagen efter vi fått in en beställning. Bostadsrättsföreningar adresser går även att beställa i andra format om så önskas.

Uppdateringar
Styrelseinformation förändras hela tiden och föreningar försvinner och tillkommer. Vi erbjuder så väl prenumeration på registren som dagliga uppdateringar och implementering för de som är i behov av sådana lösningar. Bostadsrättsföreningar Adresser

Köpa adresser till bostadsrättsföreningar
Föreningens namn
Styrelse – namn
Styrelse – adress
Styrelse – postnr
Styrelse – ort
Styrelse – telefon
Antal lägenheter
Byggår
Etableringsår
org.nr
Län
Länskod
Kommun
Kommunkod

e-postadresser – Extra tillval

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar
Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.
Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.
Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.