Länsregister företag

Adresserna i länsregistret uppdateras kontinuerligt och när en beställning görs levereras en avbild av registret, som det ser ut just då. Registerinnehållet finns beskrivet här till höger.

En bred information
Företagen är de största aktiebolagen i länet och endast huvudkontor. Adressregistret innehåller en bred information om företagen vilket gör det användbart i många olika sammanhang. Registret kan med fördel användas för reklamutskick, kundregister, undersökningar, telefonkampanjer mm.

Selektera själv
Utifrån den information som finns med i registret, går det bra att själv selektera vidare på t.e.x. branscher, antal anställda, omsättning, kommun, postnummer etc.

Det ingår en fri uppdatering
Det ingår alltid en fri uppdatering i Excelformat, efter 4 månader vid köp av våra länsregister som presenteras på hemsidan.

Leveransformat
Företagsregistret levereras som standard i Excel-format via e-post. Det går även att beställa till adressetiketter. Kontakta oss om ni vill ha en annan typ av leverans än det som levereras som standard.

e-postadresser ingår ej
Om ni söker register för e-postutskick rekommenderar vi att ni i stället tittar på vår produkt ”e-postregister” som ni hittar i menyn.

Köpa adresser till företag
Företagsnamn
Post- och besöksadress
Län
Kommun
Telefon
Antal anställda
Startdatum
Bransch (SNI och klartext)
Orgnummer
Omsättning (endast AB)
Namn på VD kan väljas till
Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.
Ladda ner nedanstående demo i MS Excel format för att se hur registret är upplagt. Klicka på länken för att starta hämtningen och välj ”Öppna” i dialogrutan som kommer upp.
Ladda ner demo >>