Länsregister

Länsregistren innehåller uppdaterade e-postadresser till företag i excel-format med e-postadresser till olika typer av beslutsfattare och avdelningar på företag.

Företagen är aktiebolag och huvudbolag, ej filialer. När man fått registret kan man selektera fram företag utifrån omsättning, antal anställda, bransch, kommun, postnummer och riktnummer.

Det är i dagsläget INTE möjligt att seleketera på olika befattningar i e-postregistren.

Vi rekomenderar att man använder någon form av online-system för utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och liknande.

Standardkolumner

Företagsnamn
Adress
Postnr
Ort
Telefon
e-postadresser
Hemsida
org.nr
SNI-kod
Bransch
Omsättning
Antal anställda
kommun

Vill ni ha tillvalskolumner så lägger vi till dessa utan extra kostnad. Vissa tillval finns bara för vissa typer av register.

Användningsområden

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Leverans och användning

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Demo

Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.