Länsregister

Länsregistren innehåller uppdaterade e-postadresser till företag i excel-format med e-postadresser till olika typer av beslutsfattare och avdelningar på företag.

Företagen är aktiebolag och huvudbolag, ej filialer. När man fått registret kan man selektera fram företag utifrån omsättning, antal anställda, bransch, kommun, postnummer och riktnummer.

Det är i dagsläget INTE möjligt att seleketera på olika befattningar i e-postregistren.

Vi rekomenderar att man använder någon form av online-system för utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och liknande.

Köpa e-postadresser till företag
Företagsnamn
Post- och besöksadress
Län
Kommun
Telefon
Antal anställda
Startdatum
Bransch (SNI och klartext)
Orgnummer
Omsättning (endast AB)
Namn på VD kan väljas till
Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar

Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.
Ladda ner nedanstående demo i MS Excel format för att se hur registret är upplagt. Klicka på länken för att starta hämtningen och välj ”Öppna” i dialogrutan som kommer upp.
Ladda ner demo >>