Samfällighetsföreningar register

Samfällighetsföreningar register – Här kan ni beställa antalsuppgifter och pris för register över samfällighetsföreningar eller medlemmarna i en samfällighetsförening, d.v.s. fastighetsägarna som ingår i föreningen. När ni gör en förfrågan på medlemmarna och representerar själva föreningen för att beställa ut en medlemsförteckning/debiteringslängd så ange det i formuläret. Föreningar har subventionerat pris på att beställa ut information om de egna medlemmarna.

Använd formuläret nedan för att göra en kostnadsfri sökning. När antalsberäkningen är klar skickar vi er en siffra på antal träffar och ett pris på registret. Först efter det att ni mottagit förslaget väljer ni själva om ni vill beställa registret eller inte.

Beställ debiteringslängd med andelstal

Alla data hämtas direkt från Fastighetsregistret och levereras som standard i Excel. Det går även bra att beställa ut färdiga adressetiketter, färdiga att klistra på brev, till t.ex. alla medlemmar i en samfällighet. Vi levererar ett stort antal uppdaterade debiteringslängder till samfällighetsföreningar i Sverige varje vecka.

Gör er förfrågan genom att klicka på ”Skicka en offertsförfrågan”

Delägarförteckning

Beställ en uppdaterad delägarförteckning med information om alla registrerade fastigheter i samfällighetsföreningar med information och adresser till alla delägande fastighetsägare. Som standard levereras delägarförteckningen i Excel format men det går även att beställa med färdiga adressetiketter till alla delägande fastigheter. Delägarförteckningen har adresserna till ägarnas folkbokföringsadress som postadress. Det går även att beställa med fastighetsbeteckning, eventuella andelstal och adress till fastigheten som ingår i föreningen.

Gör er förfrågan om delägarförteckning genom att klicka på ”Skicka en offertsförfrågan”

Samfällighetsföreningar register - Köpa adresser till samfällighetsföreningar
Antalsuppgifter och pris skickas normalt inom ca 48 timmar.
Fyll i formuläret så noga som möjligt och ange era kontaktuppgifter längst ned.
Efter ni mottagit offerten om samfälligheter kan ni välja om ni vill beställa registret eller ej.
Samfälligheter – Styrelse
Objekttyp
Datum/Löpnummer
Transaktionstyp
Länskod
Typ av förening
Föreningens namn
Föreningens postadress
Föreningens postort
Föreningens postnummer

Medlemmar i samfälligheter
Förnamn
Efternamn
Postadress
Postnummer
Postort

Reklamutskick
Kundregister
CRM
Registeruppbyggnad
Undersökningar
Registren levereras i Excel-format via e-post, antingen som bifogade fil eller med en nedladdningslänk. Registret är inte på några sätt låst utan är fritt att använda vid flera tillfällen.

Passa på att samtidigt beställa färdigutskrivna adressetiketter av hög kvalitet med valfritt tilltryck. Pris 0,50 kr/etikett + 189 kr i porto och hantering.

Vill ni se en demo av hur registret är uppbyggt, är det bara att kontakta oss, så löser vi det.